About puskom

One komentar

  1. May 10th, 2013 10:07

    Peraturan kok tidak tegas, kalau memang banyak merugikan masyarakat mengapa pabriknya tidak dilarang saja dan petani juga dilarang menanam. Kemudian beri bimbingan dan bantuan kepada petani untuk beralih ke tanaman lain yang setara keuntungannya dengan tembakau. PP ini ibarat dilepas kepalanya tetapi dipegang ekornya. Melarang rokok tapi takit kehilangan cukainya.

    Reply

Leave a Reply